MÁY ĐÓNG ĐAI
MÁY ĐÓNG ĐAI
 
MÁY QUẤN MÀNG PALLET
MÁY ĐÓNG ĐAI
MÁY DÁN BĂNG KEO THÙNG CARTON
DỤNG CỤ CẦM TAY
Thiết bị khí nén công cụ đóng đai thép / khí nén máy đóng đai
Penumatic steel DỤNG CỤ CẦM TAY

Pneumatic steel DỤNG CỤ CẦM TAY

Pneumatic steel DỤNG CỤ CẦM TAY
Pneumatic steel DỤNG CỤ CẦM TAY
KZ-CR(13-1-6-19mm)
QKZ (32-40mm)
KZ (16-19mm)
HKZ(32-40mm)
MÁY ĐAI NIỀNG THÙNG
Pneumatic steel strapping tensioner
pneumatic steel strapping tensioner
Pneumatic steel strapping sealer
Pneumatic steel strapping sealer
KZL-32B
 
FKZS-32C
KZS-32B
MÁY ĐAI NIỀNG THÙNG ,Duïng cuï nieàng daây ñai theùp
Manual steel DỤNG CỤ CẦM TAY

Steel strapping tensioner,steel strapping sealer

Steel strapping tensioner,steel strapping sealer,
Steel strapping tensioner,steel strapping sealer
S-98 16
S-98 20
S-93 20
S-93 32

Duïng cuï nieàng daây ñai theùp

Duïng cuï nieàng daây ñai theùp

Duïng cuï nieàng daây ñai theùp

Duïng cuï nieàng daây ñai theùp

Kích thöôùt daây: 16mm

Kích thöôùt daây: 20mm

Kích thöôùt daây: 20mm

Kích thöôùt daây: 32mm

 

 
 
Xutian Pack Machinery Co.,Ltd.MÁY ĐÓNG ĐAI

Copyright © 2009 Sunpack, All Rights Reserved
Điện thoại:0086-769-83123335 83131314/5 Fax:0086-769-83131818 Email:joanna@xutian-china.com MSN: tuoluo6567@sina.com.cn