MÁY ĐÓNG ĐAI ,MÁY ĐÓNG ĐAI BÁN TỰ ĐỘNG ,Máy quấn màng tự động
MÁY ĐÓNG ĐAI
 
MÁY QUẤN MÀNG PALLET
MÁY ĐÓNG ĐAI
MÁY DÁN BĂNG KEO THÙNG CARTON
DỤNG CỤ CẦM TAY
MÁY ĐÓNG ĐAI

MÁY ĐÓNG ĐAI

MÁY ĐÓNG ĐAI

Model: T88A

Semi-auto/automatic máy đóng đai Strapack mô hình, dùng để đóng đai hộp, sân bay đóng đai, đóng
đai ngói, đóng đai luaage, tensioner tối đa 60kg,
View T88A MÁY ĐÓNG ĐAI <<
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MÁY ĐÓNG ĐAI

MÁY ĐÓNG ĐAI

MÁY ĐÓNG ĐAI

Model:T89A
Semi-auto/automatic máy đóng đai Strapack mô hình, dùng để đóng đai hộp, sân bay đóng đai, đóng
đai ngói, đóng đai luaage, tensioner tối đa 60kg,
View T89A MÁY ĐÓNG ĐAI <<
 
Máy quấn màng tự động

MÁY ĐÓNG ĐAI

Máy quấn màng tự động

Model: WK01-30

Dải máy tự động-cho dải giấy, máy dải tiền, quà tặng dải ô, ghi chú trò chơi dải, căng thẳng là 30kg
 
View WK02-30 Máy quấn màng tự động <<
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MÁY ĐÓNG ĐAI

MÁY ĐÓNG ĐAI

MÁY ĐÓNG ĐAI
Model:XT8020
Semi-auto/automatic máy đóng đai-mô hình truyền thống, tensioner Bên ngoài, máy dò elctronical
căng thẳng, bàn cao, 2 cửa, sưởi ấm nặng plate
View XT8020 MÁY ĐÓNG ĐAI <<
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MÁY ĐÓNG ĐAI

MÁY ĐÓNG ĐAI

MÁY ĐÓNG ĐAI

Model:XT8021

Bán tự động máy đóng đai-mô hình truyền thống, Bên ngoài tensioner, elctronical căng thẳng dò, bàn
thấp, nặng nhiệm vụ sưởi ấm tấm
View XT8021 MÁY ĐÓNG ĐA <<
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MÁY ĐÓNG ĐAI

MÁY ĐÓNG ĐAI

MÁY ĐÓNG ĐAI

Model:XT8022

Bán tự động máy đóng đai-mô hình truyền thống, Bên ngoài tensioner, elctronical căng thẳng dò, chân
điều chỉnh, nặng nhiệm vụ sưởi ấm tấm
View XT8022 MÁY ĐÓNG ĐAI <<
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MÁY ĐÓNG ĐAI

MÁY ĐÓNG ĐAI

MÁY ĐÓNG ĐAI

Model:XT8023

Bán tự động máy đóng đai-mô hình truyền thống, Bên ngoài tensioner, elctronical căng thẳng dò, chân
điều chỉnh, nặng nhiệm vụ sưởi ấm tấm
View XT8023MÁY ĐÓNG ĐAI <<
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MÁY ĐÓNG ĐAI

MÁY ĐÓNG ĐAI

MÁY ĐÓNG ĐAI

Model:XT8024

Semi-auto/automatic máy đóng đai-mô hình truyền thống, tensioner Bên ngoài, máy dò elctronical
căng thẳng, bàn cao, 3 cửa ra vào, nặng nhiệm vụ sưởi ấm tấm
View XT8024 MÁY ĐÓNG ĐAI <<
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MÁY ĐÓNG ĐAI

MÁY ĐÓNG ĐAI

MÁY ĐÓNG ĐAI

Model:XT8025
Semi-auto/automatic máy đóng đai-mô hình truyền thống, tensioner Bên ngoài, máy dò elctronical
căng thẳng, bàn cao, bàn thấp, nặng nhiệm vụ sưởi ấm tấm
View XT8025 MÁY ĐÓNG ĐAI <<
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MÁY ĐÓNG ĐAI

Pallet MÁY ĐÓNG ĐAI

MÁY ĐÓNG ĐAI

Model:XT8026

Pallet đóng đai bán tự động máy. Dọc máy của hệ thống. Mô hình đơn giản. fork 800mm chiều dài,
căng thẳng 60kg, điện tử căng thẳng dò
View XT8026 MÁY ĐÓNG ĐAI <<
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MÁY ĐÓNG ĐAI BÁN TỰ ĐỘNG

MÁY ĐÓNG ĐAI

MÁY ĐÓNG ĐAI BÁN TỰ ĐỘNG

Model:XT8028
Semi-auto/automatic đóng đai machine.Side mô hình cho thực phẩm biển với nước để tránh bị gỉ.
điện tử căng thẳng dò
View XT8028 MÁY ĐÓNG ĐAI BÁN TỰ ĐỘNG <<
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Máy quấn màng tự động 

MÁY ĐÓNG ĐAI

Máy quấn màng tự động 

Model:S-86Y

Pallet máy đóng đai tự động-cho refregior, nước giải khát kích thước pallet strapping.Arch là
customized.Usewith điện lăn băng tải để tăng năng suất.
View S-86Y Máy quấn màng tự động  <<
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Máy quấn màng tự động  

MÁY ĐÓNG ĐAI

Máy quấn màng tự động  

Model:S-86I

Máy đóng đai tự động / hộp máy đóng đai-PCB kiểm soát, 3 động cơ, 60kg căng thẳng, vòm 800 x
600mm, 380V 50Hz 3phase
View S-86I Máy quấn màng tự động   <<
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Máy quấn màng tự động  

MÁY ĐÓNG ĐAI

Máy quấn màng tự động  

Model:S-86L

Máy đóng đai tự động / hộp máy đóng đai-PCB kiểm soát, 3 động cơ, 60kg căng thẳng, vòm 800 x
600mm, 380V 50Hz 3phase
View S-86LMáy quấn màng tự động  <<
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Máy quấn màng tự động  

MÁY ĐÓNG ĐAI

Máy quấn màng tự động  

Model:S-86A

Máy đóng đai tự động / hộp máy đóng đai-PCB kiểm soát, 3 động cơ, 60kg căng thẳng, lăn bảng điện,
2 quai cùng một lúc
View S-86A Máy quấn màng tự động   <<
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Máy quấn màng tự động  

MÁY ĐÓNG ĐAI

Máy quấn màng tự động  

Model:S-86AL

Máy đóng đai tự động / hộp máy đóng đai-PCB kiểm soát, 3 động cơ, 60kg căng thẳng, lăn bảng điện,
2 quai cùng một lúc
View S-86AL Máy quấn màng tự động   <<
 
Xutian Pack Machinery Co.,Ltd.MÁY ĐÓNG ĐAI ,MÁY ĐÓNG ĐAI BÁN TỰ ĐỘNG ,Máy quấn màng tự động

Copyright © 2009 Sunpack, All Rights Reserved
Điện thoại:0086-769-83123335 83131314/5 Fax:0086-769-83131818 Email:joanna@xutian-china.com MSN: tuoluo6567@sina.com.cn