MÁY QUẤN MÀNG PALLET
MÁY QUẤN MÀNG PALLET
 
MÁY QUẤN MÀNG PALLET
MÁY ĐÓNG ĐAI
MÁY DÁN BĂNG KEO THÙNG CARTON
DỤNG CỤ CẦM TAY
Căng wrapper / pallet căng gói máy,MÁY QUẤN MÀNG PALLET

Stretch wrapper/pallet stretch wrapping machine

Căng wrapper / pallet căng gói máy,MÁY QUẤN MÀNG PALLET
Model:XT-4510
tự động cua robot strech pallet gói máy / căng wrapper / hướng dẫn tự căng gói máy-Pre-căng upto
phim vận chuyển 250%, photocell phát hiện chiều cao pallet, di chuyển cánh tay
Căng wrapper / pallet căng gói máy,MÁY QUẤN MÀNG PALLET<<
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Căng wrapper / pallet căng gói máy,MÁY QUẤN MÀNG PALLET

Stretch wrapper/pallet stretch wrapping machine

Căng wrapper / pallet căng gói máy,MÁY QUẤN MÀNG PALLET
Model:XT-4512
Tự động / tự động pallet gói máy / căng wrapper / căng gói máy-Pre-căng upto phim vận chuyển 250%,
photocell phát hiện bảng điều khiển pallet heightkeyboard
Căng wrapper / pallet căng gói máy,MÁY QUẤN MÀNG PALLET<<
 
Máy Quấn Màng Pallet Tự Động

Stretch wrapper/pallet stretch wrapping machine

Máy Quấn Màng Pallet Tự Động
Model:XT4503
Tự động / tự động pallet gói máy / căng wrapper / căng gói máy-Pre-căng upto phim vận chuyển 250%,
photocell phát hiện chiều cao pallet, bàn phím, bảng điều khiển
Máy Quấn Màng Pallet Tự Động <<
 
Tự động / tự động căng pallet wrapper,MÁY QUẤN MÀNG PALLET

Auto/automatic stretch pallet wrapper

MÁY QUẤN MÀNG PALLET
Model:XT4505-1
Tự động / tự động căng gói máy / pallet wrapper / wrapper-căng Pre-stetch upto phim vận chuyển
200%, photocell phát hiện chiều cao pallet, tháp có thể gập, hệ thống điều khiển PLC
View XT4505 MÁY QUẤN MÀNG PALLET <<
 
Tự động / tự động pallet wrapper / căng gói máy,MÁY QUẤN MÀNG PALLET

Auto/automatic pallet wrapper/stretch wrapping machine

MÁY QUẤN MÀNG PALLET

Model:XT4505-3
máy, pallet wrapper, pallet gói máy-Pre-căng upto phim vận chuyển 200%, chiều cao detectpallet
photocell, tháp có thể gập, nút điều khiển bảng
View XT4506 MÁY QUẤN MÀNG PALLET <<
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hành lý căng gói máy,MÁY QUẤN MÀNG PALLET

Luggage stretch wrapping machine

Hành lý căng gói máy,MÁY QUẤN MÀNG PALLET

Model:XT4508
Hành lý máy căng gói / căng wrapper-Sân bay hành lý wrapper, đóng gói hành lý, trước căng ra,
photocell để phát hiện hành lý chiều cao, chiều rộng 500mm phim, 3 wraping chu kỳ
View XT4508 Hành lý căng gói máy<<
 
Xutian Pack Machinery Co.,Ltd.MÁY QUẤN MÀNG PALLET

Copyright © 2009 Sunpack, All Rights Reserved
Tel:0086-769-83123335 83131314/5 Fax:0086-769-83131818 Email:joanna@xutian-china.com MSN: tuoluo6567@sina.com.cn